English / Nederlands


Dear Visitors
Welcome on the homepage of the Brethren meeting in Bremen. You can contact us under the e-mail address of Bernd.Linke@bruedergemeinde-bremen.de phone number +49 172 425 1001
Our meetings are on Sunday 10:00 a.m. Lords supper and 11:15 Preaching / Gospel meeting
If you contact us on time we will arrange a translation for you.
Even we can arrange transport for you from your hotel because to reach our assembly hall by public transport is rather difficult.

At the moment the meetings are from 10:30 – 11:45 due to Corona

Geachte bezoekers.
Welkom op de homepage van de broedergemeente (vergadering van gelovigen) in Bremen. U bereikt ons via mail onder: Bernd.Linke@bruedergemeinde-bremen.de of onder het mobile nummer: + 49 172 425 1001
Onze samenkomsten zijn op zondag om 10:00 (avondmaal) en om 11:15 voor de prediking.
Als u op tijd contact opneemt kunnen wij een vertaling voor u organiseren.
Ook kunnen wij u ophalen bijv. van u hotel want om het lokaal met openbaar vervoer te bereiken is nogal moeilijk.

Op dit moment vinden de samenkosten van 10:30 – 11:45 plaats i.v.m. corona